INDONEZJA

Indonezja to pod wieloma względami najbardziej zróżnocowany kraj na świecie. Tysiące wysp, wiele religii, kultur, plemion i języków. Położony między Oceanem Spokojnym a Indyjskim. 

Indonezja jest większym krajem wyspiarskim na świecie z ponad trzynastoma tysiącami wysp. Jest 14-tym pod względem powierzchni krajem i siódmym wliczając tereny morskie. Jest 4-tym najludniejszym krajem na świecie z ponad 260-milionową populacją z największą liczbą wyznawców islamu na świecie. Najbardziej zaludnioną wyspę na świecie, Jawę, zamieszkuje ponad połowa ludności kraju.

Mało kto zdaje sobie sprawę z podobieństw jakie łączą Indonezję z Polską. Chodzi przede wszystkim o godło. To indonezyjskie przedstawia mitycznego ptaka Garudę, czyli złotego orła, który reprezentuje energię. Flaga również jest bardzo podobna do naszej. Ma tylko odwrócone kolory, jest czerwono- biała. Nieco inna jest tylko symbolika kolorów. W Indonezji czerwony symbolizuje życie fizyczne, a biały duchowe.
INDONESIA

Indonesia is in many respects the most diverse country in the world. Thousands of islands, many religions, cultures, tribes and languages. Located between the Pacific Ocean and the Indian. 

Indonesia is the largest island country in the world with over thirteen thousand islands. It is the 14th country in terms of area and the seventh, including sea areas. It is the 4th most populous country in the world with over 260 million population with the largest number of followers of Islam in the world. The most populated island in the world, Java, is inhabited by more than half of the country's population.

Hardly anyone is aware of the similarities that connect Indonesia with Poland. It's all about the emblem. This Indonesian depicts the mythical bird Garuda, a golden eagle that represents energy. The flag is also very similar to ours. It only has inverted colors, it is red and white. The symbolism of colors is slightly different. In Indonesia, red symbolizes physical life and white symbolizes spiritual life.
Hit counter: 21056
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage