Subcarpathia

Subcarpathia (Outer) Polish: Podkarpacie Zewnętrzne; Ukrainian: Прикарпаття, Prykarpattia; Czech: Vněkarpatské sníženiny; German: Karpatenvorland) denotes the depression area at the outer (western, northern and eastern) base of the Carpathian arc, including foothills of the Outer Western Carpathians and Outer Eastern Carpathians. It stretches from northeastern Austria, through eastern Czech Republic, southern Poland, western Ukraine and northeastern Romania.

Podkarpacie (Podkarpacie Zewnętrzne) – region fizycznogeograficzny położony na obszarze Austrii, Czech, Polski, Ukrainy i Rumunii. Podkarpacie leży na zewnętrznym przedpolu łuku Karpat Zachodnich i Wschodnich. Stanowi pas obniżeń, oddzielający Karpaty od Wyżyny Małopolskiej i Wyżyn Ukraińsko-Mołdawskich. W części zachodniej region ma charakter ciągu wyraźnie wyodrębnionych kotlin o różnej szerokości, w części wschodniej stanowi stosunkowo wąski pas o charakterze lekko pochylonego przedgórza. Podkarpacie charakteryzuje się stosunkowo ciepłym klimatem, o wilgotności zmniejszającej się z zachodu ku wschodowi.

Hit counter: 24462
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand