Krosno leży w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, przy ujściu potoku Lubatówki do Wisłoka, na obszarze Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, wchodzącej w skład Pogórza Środkowobeskidzkiego. Krosno określano jako „parva Cracovia” – czyli „mały Kraków”, dlatego, że krośnieński Rynek z renesansowymi sukiennicami kojarzył się z krakowskim Starym Miastem, a także ze względu na wysoki poziom życia umysłowego miasta. O celowości porównywania do Krakowa świadczy umieszczenie widoku Krosna w miedziorycie Georga Brauna (1541–1622) i Fransa Hogenberga (ok. 1535–1590), w dziele Civitates orbis terrarum (Miasta świata wydanym w 1617 r. w Kolonii) w towarzystwie m.in. Krakowa, Poznania, Warszawy czy Zamościa, oraz w dziele Andreasa Cellariusa (1596–1665) z 1659 r. Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuanie Novissima Descriptio, wydanym w Amsterdamie.
Krosno is located in south-eastern Poland, in the Podkarpackie Province, at the mouth of the Lubatówka stream to Wisłok, in the Jasielsko-Krosno Basin, which is part of the Central Beskids Foothills. Krosno was described as "parva Cracovia" - meaning "little Krakow", because the Krosno Market Square was associated with the Renaissance cloth hall with the Krakow Old Town, and also because of the high level of mental life of the city. The purposefulness of comparing to Krakow is demonstrated by placing Krosno in the copper engraving of Georg Braun (1541–1622) and Frans Hogenberg (around 1535–1590), in the work Civitates orbis terrarum (Cities of the world published in 1617 in Cologne) in the company of, among others . Krakow, Poznań, Warsaw or Zamość, and in the work of Andreas Cellarius (1596–1665) of 1659. Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuanie Novissima Descriptio, published in Amsterdam.
Hit counter: 24448
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand