Sołonka
Sołonka (Solanka) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Lubenia.
Odkryto tu pozostałości po żupie solnej. Przypuszcza się, że wodę z Sołonki wykorzystywano już w czasach prasłowiańskich. Na pewno korzystano z niej w średniowieczu. W średniowieczu przebiegał tędy trakt handlowy z Węgier w kierunku Sandomierza. Szlak ten nazywano traktem królewskim. W okresie rzymskim wiodły tędy szlaki bursztynowe (IV–V wiek n.e.). W latach 2009 - 2010 zbudowano kaskadę solankową.
Sołonka
Sołonka (Solanka) - a village in Poland located in the Podkarpackie Province, Rzeszów County, in the Lubenia commune. The remains of a salt mine have been discovered here. It is believed that the water from Sołonka was already used in the pre-Slavic times. It was certainly used in the Middle Ages. In the Middle Ages, a trade route from Hungary towards Sandomierz ran here. This trail was called the royal route. In the Roman period, the amber routes led here (4th – 5th century AD). In the years 2009-2010 a brine cascade was built.
Hit counter: 24453
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand