Wodospad TRZY WODY – Kombornia 

Pomnik przyrody ustanowiony 26 marca 2008 roku z inicjatywy gminy Korczyna, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Nadleśnictwa Kołaczyce. Wodospad powstał na warstwie piaskowca. Ma 5 metrów wysokości, a jego szerokość podstawy wynosi ok. 6 metrów. Jest jednym z nielicznych wodospadów skalnych, objętych ochroną prawną na terenie województwa podkarpackiego. Prowadzi do niego malownicza ścieżka przyrodnicza, przebiegająca przez las Komborni. Trzy przystanki z tablicami informacyjnymi opisują atrakcje przyrodnicze ścieżki, np. stanowisko sosny czarnej lub drzewa żywicowane. Na szlaku znajdują się też zbudowane z piaskowców ciężkowickich Zaginione Skałki.
THREE WATER waterfall - Kombornia 

Natural monument established on March 26, 2008 on the initiative of the Korczyna commune, the Complex of Carpathian Landscape Parks in Krosno and the Kołaczyce Forest District. The waterfall was formed on a layer of sandstone. It is 5 meters high and its base width is about 6 meters. It is one of the few rock waterfalls protected by law in the Podkarpackie Voivodeship. A picturesque nature trail leads through it, running through the Kombornia forest. Three stops with information boards describe the natural attractions of the path, e.g. black pine or resin trees. On the trail there are also Lost Rocks built of heavy sandstone.


Hit counter: 24443
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand