POŁONINA

Połonina – lokalna nazwa zbiorowisk muraw alpejskich i subalpejskich wykształconych ponad górną granicą lasu w Karpatach Wschodnich, w Polsce najczęściej wiązana z Bieszczadami. Jest to piętro roślinności o charakterze naturalnym, którego zasięg poszerzony został znacznie przez działalność człowieka (szałaśnictwo i formy pasterstwa takie jak wycinanie zarośli, krzewów i drzew, wypalanie lasu, koszarowanie, wypas owiec i bydła, koszenie). Na podstawie badań paleobotanicznych pyłków roślin oraz archeologicznych wskazano, że osadnictwo oraz wzmożona ingerencja w szatę leśną tylko techniką wypaleniskową na obszarze Bieszczadów Wysokich nastąpiła w późnej fazie kultur pradziejowych (XXII wiek p.n.e.). Na początku tego okresu pojawiają się pierwsze grupy „górali” – pasterzy, migrujących wzdłuż głównych transkarpackich szlaków komunikacyjnych. Systematyczne badania nad neolitem w Karpatach prowadzone są od kilku lat m.in. w Wetlinie przez stację badawczą Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
POLONYNA

It's is a specific, regionally-focused geographic term, that is used as a designation for areas of montane meadows (a landform type) in the upper subalpine or alpine zones of the Carpathian Mountains. The term polonyna was introduced to English from Slavic languages, in order to designate various mountainous regions, mainly in the Eastern Carpathians, and also in the Western Carpathians. The polonyna type areas of montane meadows are very frequent in the Outer Eastern Carpathians, particularly in the Eastern Beskids. Throughout history, they were used for pasture, and in modern times they have become a popular destination for various forms of recreational tourism. The noun polonyna (plur. polonynas) and its corresponding adjectives (anglicized as polonyne or polonynian) are also used frequently in local toponyms throughout the Carpathian region. One of two main mountain ranges of the Eastern Beskids is known as the Polonyne Beskids or Polonynian Beskids and it includes several mountains that also contain the same term in their names, like: Smooth Polonyna.
Hit counter: 24464
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand