AKARTA

Miasto zostało założone pod koniec IV w. jako Sunda Kelapa. W 1527 r. znalazło się pod kontrolą sułtanatu Bantam (wówczas zmieniono jego nazwę na Jayakarta). Pod koniec XVI w. na Jawie pojawili się Holendrzy. W 1619 r. Holendrzy pod dowództwem Jana Pieterszoona Coena zdobyli miasto i założyli na jego terenie twierdzę Batavia, która stała się główną siedzibą holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej i kolonii holenderskiej Indii Wschodnich, nazywane też Djakarta. Silne trzęsienie ziemi zniszczyło miasto w 1699 r. Po kilku latach w rękach brytyjskich w 1814 r. Batavia powróciła w ręce Holendrów. W okresie 1942–1945 miasto znajdowało się pod okupacją wojsk japońskich. Po II wojnie światowej, mimo ogłoszenia niepodległości, miasto zostało zajęte przez Holandię. Dopiero w 1949 r. miasto znalazło się w niepodległej Indonezji i stało się jej stolicą. W 1950 r. zmieniono nazwę stolicy na Dżakartę.
JAKARTA

The city was founded at the end of the 4th century as Sunda Kelapa. In 1527 it came under the control of the Sultanate of Bantam (then its name was changed to Jayakarta). At the end of the 16th century, the Dutch appeared in Java. In 1619, the Dutch under the command of Jan Pieterszoon Coen conquered the city and founded the Batavia fortress on its territory, which became the main seat of the Dutch East India Company and the Dutch colony of East India, also called Djakarta. A strong earthquake destroyed the city in 1699. After several years in British hands in 1814, Batavia returned to the Dutch. In the period of 1942–1945 the city was under the occupation of the Japanese army. After World War II, despite the declaration of independence, the city was occupied by the Netherlands. It wasn't until 1949 that the city found itself in independent Indonesia and became its capital. In 1950 the capital's name was changed to Jakarta.
Hit counter: 24455
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand